Menu

Projekt pt. „Kwalifikacje komputerowe i językowe podstawą sukcesu”

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie pt. „Kwalifikacje komputerowe i językowe podstawą sukcesu” RPWM.02.03.01-28-0109/18.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Język angielski
2. ICT – arkusz kalkulacyjny
3. ICT – edytor tekstu
4. CAD


Wypełnij formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie. Liczba miejsc ograniczona!Zgłoszenie do projektu wymaga w pierwszej kolejności zgłoszenia on-line, a następnie dostarczenie formularza rekrutacyjnego do biura Centrum Wiedzy i Nauki, ul. Stawigudzka 7 lok. E, 10-687 Jaroty.FORMULARZ ON-LINE


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Listy osób zakwalifikowanych do projektu:

Krótki opis projektu

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji językowych i/lub komputerowych 124 kobiet/mężczyzn z grup defaworyzowanych województwa warmińsko-mazurskiego, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są uczeniem się w ramach kursów przygotowujących do egzaminów zewnętrznych w okresie od lipca 2019 do grudnia 2020 roku. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym RPO 2014-2020 i wpłynie na podniesienie poziomu kwalifikacji osób dorosłych w zakresie ICT i języków obcych.