Menu

Projekt pt. „Spawanie odpowiedzią na rynek pracy”

Zapraszamy osoby pełnoletnie, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą) a zarazem chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe do udziału w projekcie pt. „Spawanie odpowiedzią na rynek pracy” RPWM.02.03.02-28-0041/17.


Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z jednego z 3 rodzajów kursów:

1)Kurs Spawania Metodą TIG-141 FW FM2
2) Kurs Spawania Metodą MIG-131 FW 22
3)
Kurs Spawania Metodą MAG-135 FW FM2


Liczba osób, które przyjmiemy na kurs: 30 (5 grup po 6 osób).
Liczba dni szkoleniowych: 10 dni szkoleniowe po 10h dydaktycznych lub 12 dni szkoleniowe po 10h dydaktycznych (wyłącznie kurs nr 3).


Cały kurs odbywa się na terenie miasta Olsztyna.

Grupa A – KURS SPAWANIA METODĄ TIG-141 FW FM2 – 14.02 – 18.04.2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Grupa B – KURS SPAWANIA METODĄ MIG-131 FW 22 – 23.03 – 28.04.2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Grupa C – KURS SPAWANIA METODĄ MAG-135 FW FM2 – 02.08 – 01.09.2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Grupa D – KURS SPAWANIA METODĄ TIG-141 FW FM2 – 11.05 – 12.06.2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Grupa E – KURS SPAWANIA METODĄ TIG-141 FW FM2 – 04.08 – 30.08.2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacja zawodowych u 30 kobiet/mężczyzn z województwa Warmińsko – Mazurskiego poprzez realizowane w ramach projektu kursy z branży budowlanej:spawanie metodą TIG-141 FW FM2, MIG-131 FW i MAG-135 FW FM2 w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań/zadań: organizację i przeprowadzenie 3 kursów prowadzących do podniesienia kwalifikacji.


Odbiorcami wsparcia są osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa Warmińsko – Mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Są to następujące kursy: kurs spawania metodą TIG-141 FW FM2, MIG-131 FW i MAG-135 FW FM2. Realizacja projektu ma przełożyć się na dostosowanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku pracy.


Wypełnij formularz zgłoszeniowego do udziału w projekcie. Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenie do projektu wymaga w pierwszej kolejności zgłoszenia on-line, a następnie dostarczenie formularza rekrutacyjnego do biura Centrum Wiedzy i Nauki, ul. Stawigudzka 7 lok. E, 10-687 Jaroty.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: