Menu

Projekt pt. „Certyfikowany Audytor wewnętrzny z obsługa arkusza kalkulacyjnego”

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie pt. „Certyfikowany Audytor wewnętrzny z obsługa arkusza kalkulacyjnego” RPWM.02.03.02-28-0042/17. 

Projekt obejmuje zakresem trzy kursy. Uczestnicy mogą skorzystać tylko z jednego z poniższych kursów:

1.Kurs audytora – uzyskanie certyfikatu CIA

Liczba osób, które przyjmiemy na kurs: 20 (2 grupy po 10 osób)
Liczba dni szkoleniowych: 5 zjazdów weekendowych: sb, ndz., 120h
Grupa A – 13.07; 14.07; 24.08; 25.08; 07.09; 08.09;
Grupa B – 17.08; 18.08; 31.08; 01.09; 14.09; 15.09;
Miejsce: ul. Stawigudzka 7 lok. E, 10-687 Jaroty
Obecność obowiązkowa w min. 80% zajęć.
1h zajęć = 45 min.


Miejsce: ul. Stawigudzka 7 lok. E, 10-687 Jaroty
Obecność obowiązkowa w min. 80% zajęć.
1h zajęć = 45 min.

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień audytora zgodnie z wymaganiami stawianymi w ustawie o finansach publicznych.

Program kursu obejmuje m.in.: 
1. Obowiązkowe wytyczne.
2. Kontrola wewnętrzna/ryzyko.
3. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego – narzędzia i techniki audytu
4. Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego,
5. Zarządzanie zadaniami audytowymi,
6. Oszustwa – ryzyka i kontrole
7. Ład organizacyjny / etyka biznesu,
8. Zarządzanie ryzykiem,
9. Struktury organizacyjne / procesy i ryzyka biznesowe,
10. Komunikacja,
11. Zasady zarządzania / przywództwo,
12. IT / zapewnienie ciągłości działania,
13. Zarządzanie finansami,
14. Globalne środowisko biznesu
Egzamin CIA
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat CIA

2.Kurs komputerowy ECDL-A Arkusze kalkulacyjne

Liczba osób, które przyjmiemy na kurs: 36 (4 grupy 8-10 osobowe)
Liczba dni szkoleniowych: 10 dni szkoleniowych po 6h dydaktycznych
Grupa C – od 24.05.2019 roku (czwartki, godz. 15:30)
Grupa D – od 25.05.2019 roku (soboty, niedziele, godz. 8:30)
Grupa G – od 27.05.2019 roku (poniedziałki, wtorki, godz. 15:30)
Grupa H – od 09.07.2019 roku (wtorki, środy, godz. 15:30)
Miejsce: ul. Stawigudzka 7 lok. E, 10-687 Jaroty
Obecność obowiązkowa w min. 80% zajęć.
1h zajęć = 45 min.

Celem kursu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia pojęcia „arkusz kalkulacyjny”, użycia programu arkusza kalkulacyjnego, wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania, tworzenia standardowych formuł matematycznych i logicznych, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych oraz tworzenia i formatowania wykresów.

Program kursu obejmuje m.in.: 
1. Użycie aplikacji – analiza danych
2. Tworzenie dokumentu – praca grupowa
3. Zarządzanie arkuszami – zwiększanie wydajności
4. Reguły i funkcje – użycie i definiowanie
5. Formatowanie – komórki, arkusze, skoroszyty
6. Wykresy
7. Formatowanie arkusza.
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat ECDL-A

3. Kurs Budżet zadaniowy w sektorze publicznym

Liczba osób, które przyjmiemy na kurs: 20 (2 grupy 10 osobowe)
Liczba dni szkoleniowych: 2 dni szkoleniowe po 8h dydaktycznych
Grupa E – 12, 13 czerwiec 2019 r.
Grupa F – 14, 17 czerwiec 2019 r.
Miejsce: ul. Stawigudzka 7 lok. E, 10-687 Jaroty
Obecność obowiązkowa w min. 80% zajęć.
1h zajęć = 45 min.


Program kursu obejmuje m.in.: 
1.Podstawowe pojęcia.
2.Układ zadaniowy budżetu wg ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych.
3. Alokacja kosztów i wydatków na potrzeby układu zadaniowego budżetu.
4. Przepisy wykonawcze dotyczące układu zadaniowego.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie. Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenie do projektu wymaga w pierwszej kolejności zgłoszenia on-line, a następnie dostarczenie formularza rekrutacyjnego do biura Centrum Wiedzy i Nauki, ul. Stawigudzka 7 lok. E, 10-687 Jaroty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Dokumenty do pobrania:

Lista rekrutacyjna:


Krótki opis projektu

Celem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych 76 kobiet/mężczyzn z woj.warmińsko-mazurskiego poprzez realizowane w ramach projektu kursy z branży księgowej i audytowej: audytor wewnętrzny CIA, IT-arkusze kalkulacyjne, budżet zadaniowy w sektorze publicznym w okresie marzec 2019 – wrzesień 2019. Realizacja projektu przekłada się na dostosowanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku pracy.