Menu

Projekt pt. „Zainwestuj w siebie”

RPWM.02.04.01-28-0099/16

Projekt obejmuje okresem realizacji rok szkolny 2017/2018 i jest kontynuacją działań podjętych w projekcie Zainwestuj w siebie z roku szkolnego 2016/17. Dotyczy programu współpracy szkół kształcenia zawodowego z pracodawcami i realizuje Model 1 poprzez współpracę szkoły z pracodawcami, diagnozę uczniów, wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności/kwalifikacje zawodowe,staże. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowniczych 40 uczniów/nic Zespołu Szkół Zawodowych im. Santora Petöfi w Ostródzie poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych w okresie wrzesień 2017 – wrzesień 2018 roku.