Menu

Projekt pt. „Wsparcie zawodowe poprzez zajęcia dodatkowe”

RPWM.02.04.01-28-0040/17

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 20 uczniów/nic (9K, 11M) z kierunku Technik informatyk – programowanie i testowanie gier komputerowych (e-sport) i Technik architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Zawodowych im. Macieja Rataj w Reszlu poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów zawodowych i szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców w okresie wrzesień 2017 – wrzesień 2018 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań/zadań: współpracę z pracodawcami, Kursy zawodowe (grafiki komputerowej, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej –MODUŁ AM6 ECDL Advanced, Photoshop, SketchUp, florystyczny, prawo jazdy kat.B), szkolenia umiejętności pracowniczych (autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem) oraz kurs przygotowujący do egzaminu potwierdzającego poziom kompetencji z j.angielskiego (Egzamin TOEIC). Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców.

Projekt jest skierowany do 20 uczniów/nic z ZS w Reszlu z kierunku Technik informatyk oraz Technik architektury krajobrazu.

Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców.