Menu

Projekt pt.”Kursy i staże zawodowe – nowe możliwości rozwojowe”

RPWM.02.04.01-28-0037/17

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 24 uczniów/nic (12K,12M) z kierunku Technik logistyk, Technik ekonomista i Technik mechanik z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów zawodowych i szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców w okresie wrzesień 2017 – wrzesień 2018 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań/zadań: współpracę z 5 pracodawcami, Kursy zawodowe (operator wózka widłowego, logistyk-spedytor, Excel-Solver, ECDL, Mała księgowość, AutoCad, spawanie metodą TIG/MAG, obsługa klienta i technik sprzedaży, prawo jazdy kat.B), szkolenia umiejętności pracowniczych (radzenie sobie ze stresem, trening asertywności) oraz kurs przygotowujący do egzaminu potwierdzającego poziom kompetencji z j.angielskiego (Egzamin TOEIC). Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców.

Projekt jest skierowany do 24 uczniów/nic z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie Technik logistyk, Technik ekonomista i Technik mechanik.

Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców.