Menu

Projekt pt. „Zawodowo i stażowo”

RPWM.02.04.01-28-0098/16

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 20 uczniów/nic (14K, 6M) z kierunku Technik hotelarstwa oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół im. E. Biedrawiny Sukertowej w Malinowie poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów zawodowych i szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców w okresie luty 2017 – wrzesień 2017 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań/zadań: współpracę z pracodawcami, Kursy zawodowe (kurs baristyczny, Carving, kuchnie świata, zarządzanie recepcją, prawo jazdy kat.B), szkolenia umiejętności pracowniczych (autoprezentacja, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem). Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców.
Projekt jest skierowany do 20 uczniów/nic z ZS w Malinowie z kierunku Technik hotelarstwa oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców.