Menu

Projekt pt. „Zainwestuj w siebie 2”

RPWM.02.04.01-28-0101/16

Projekt dotyczy programu współpracy szkół kształcenia zawodowego z pracodawcami i realizuje Model 1 poprzez współpracę szkoły z pracodawcami, diagnozę uczniów, wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności/kwalifikacje zawodowe, staże. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności pracowniczych 40 uczniów/nic Zespołu Szkół Zawodowych im. Santora Petöfi w Ostródzie poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych w okresie styczeń 2017 – wrzesień 2017 roku.