Menu

Projekt pt. „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie”

RPWM.02.04.01-28-0012/16

Celem projektu jest wzrost kompetencji pracowniczych u 20 uczniów/nic (5K,15M) z kierunku Technik informatyk i Technik leśnik z ZS w Iłowie poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów i szkoleń oraz odbycia staży u pracodawców w okresie wrzesień 2016 – sierpień 2017 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: współprace z pracodawcami, Kursów zawodowych (pilarz-drwal, obsługi pilarek spalinowych, CISCO) oraz miękkich szkoleń umiejętności pracowniczych (autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem). Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców.

 

Projekt jest skierowany do 20uczniów/nic z ZS w Iłowie z kierunku Technik informatyk i Technik leśnik, którzy w 80% pochodzą z obszarów wiejskich p.Działdowskiego.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie i potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców.