Menu

Projekt pt. „Dobre kształcenie to podstawa sukcesu”

RPWM.02.04.01-28-0095/16

Celem projektu jest Podniesienie kompetencji pracowniczych 20 (4K, 16M) uczniów/ennic ZS w Iłowie-Osadzie z kierunku Technik Leśnik i Technik Informatyk poprzez realizowane w ramach projektu szkolenia i staże u pracodawców w okresie wrzesień 2017 – wrzesień 2018 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: współprace z pracodawcami, Kursów zawodowych (pilarz- drwal, praca z leśną mapą numeryczną na poziomie nadleśnictwa z wykorzystaniem QGI, mLas inżynier na system Android, prawo jazdy kat.B, CISCO) oraz miękkich szkoleń umiejętności pracowniczych(radzenie sobie ze stresem i zarządzanie czasem). Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców.

 

Projekt jest skierowany do 20uczniów/nic z ZS w Iłowie z kierunku Technik informatyk i Technik leśnik, którzy w 85% pochodzą z obszarów wiejskich p.Działdowskiego.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie i potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców.